เร่งดอก เร่งผล ด้วยจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

ไบโอฮอร์โมน

Biological Hormone เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร มี 4 สูตร ได้แก่ Bio Red , Bio Black , Bio Blue , Bio Gold และ Bio Brown แต่ละสูตร ได้รับการวิจัยและคิดค้นสำหรับหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น เร่งดอก เร่งผล ป้องกันโรค ป้องกันศัตรูพืช จุลินทรีย์สำหรับ ข้าว โดยเฉพาะ ให้ข้าวแตกกอดี ระแง้ถี่ ลดปัญหาข้าวดีดเด้ง ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ 4tree

เลือกอ่านรายละเอียดสินค้าที่สนใจ

1.Bio Red

2.Bio Black

3.Bio Blue

4.Bio Gold

5.Bio Brown

6.สรุป

ขั้วเหนียว

เร่งดอก เร่งผล ด้วย BIO RED

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่เหมาะสำหรับ พืชผัก ทั่วไปทั่งแบบผักกินใบและผักกินผล พืชล้มลุก พืชผักสวนครัวต่างๆ โดยนอกจากจะช่วย เร่งดอก เร่งผล ส่งเสริม ส่งเสริมการเจริญเติบโต แล้วยังช่วยป้องกันโรคพืช และป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี

BIO RED ช่วยรักษาคุณสมบัติเด่นของพืช ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ สีสันของดอกและผล เพิ่มการสร้างออร์โมนติดดอก และออกผล เพิ่มความเหนียวของขั้วดอกและขั้วผล ลดการหลุดร่วงของดอกและผลช่วยขยายท่อน้ำเลี้ยงของพืช ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับไม้ยืนต้น ระยะกล้า และไม้ดอก ไม้ผล ช่วงเริ่มติดดอก

จุลินทรีย์ใน Bio Red

ประกอบด้วยจุลินทรีย์

  • Bacillus sp.,
  • Sreptomyces sp.,
  • Beauveria bassiana,
  • Trichoderma harzionum,
  • Azospirilum sp.
  • Azotobacter vinelandii
วิธีการใช้งาน

อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

1 ขวด 2,500 บาท (มีส่วนลดให้เมื่อสั่งซื้อพร้อม 4tree) ขนาดบรรจุ 1,000 ml 

ผสมน้ำฉีดพ่น ช่วงติดดอก และ ผลโตเท่าไข่ไก่

จะช่วยบำรุงท่อน้ำเลี้ยง ทำให้ขั้วเหนียว ติดผลมากขึ้น

ป้องกันเชื้อรา

ป้องกันเชื้อรา และโรคพืช ด้วย BIOBLACK

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบรากและท่อน้ำเลี้ยง ลดอาการ รากเน่า และผลเน่า ที่เป็นสาเหตุมาจากโรคกลุ่มเชื้อราต่างๆ นอกจากนี้ BIOBLACK จะเหมาะกับการบำรุงพืชสร้างแป้งได้ดี เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น

ไบโอแบล็ค จะช่วยปกป้องหน้ายางจากโรคต่างๆ เช่น โรคใบร่วง โรคหน้ายาง แข็งกระด้าง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำยาง และปริมาณได้น้ำหนัก รักษาหน้ายางให้อ่อนนิ่ม กรีดง่าย สำหรับ มันสำปะหลัง เร่งผล การขยายหัวมัน จะช่วยเพิ่มน้ำหนักและเปอร์เซนต์แป้ง ได้เป็นอย่างดี

จุลินทรีย์ใน Bio Black

ประกอบด้วยจุลินทรีย์

  • Trichoderma Harzianum
  • Penicillium sp.
  • Aspergillus sp.
วิธีการใช้งาน

อัตราการใช้ และวิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

แก้เชื้อรา รากเน่า หัวเท่าใช้อัตราส่วน 100 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเย็นลงดิน

สำหรับยางพารา ให้ฉีดพ่น เหนือหน้ากรีด 10-14 เซนติเมตร (ฉีดพ่นทุกๆ 2 เดือน สำหรับการบำรุง) (ถ้ามีปัญหาโรคหน้ายางต่างๆ ให้ฉีดทุกๆ 7 วัน รวม 3-4 ครั้ง)

สำหรับมันสำปะหลัง ใช้ 4tree ผสม black ตอนมันสำปะหลังอายุ 15 วัน และ อายุ 80-90 วัน อัตราส่วนผสมคือ 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

1 ขวด 2,500 บาท (มีส่วนลดให้เมื่อสั่งซื้อพร้อม 4tree) ขนาดบรรจุ 1,000 ml 

กำจัดศัตรูพืช

BIO BLUE กำจัดศัตรูพืช ทำลายหนอนและแมลง

สำหรับ BIO BLUE ไม่ได้มีส่วนช่วยในการ เร่งดอก เร่งผล เหมือนตัวอื่น แต่จะช่วยกำจัดศัตรูพืช ทำลายหนอนและแมลงได้เป็นอย่างดี  เห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วชัดเจน เจาะจงเฉพาะ ศัตรูพืช หนอน เพลี้ย แมลง ด้วง คลอบคลุมเป็นหมื่นสายพันธ์ุ ที่เป็นปัญหาหลักของเกษตรกร ไม่มีพิษตกค้างในพืชและในผลผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

หลักการทำงานของ Bio Blue

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 สายพันธ์ุ ที่มีความเข้มข้นสูง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

1 BT บาซิลัส ทูริงเอนซิส (Bacillus thuringiensis)ปล่อยสารพิษ ในระบบทางเดินอาหารของศัตรูพืช (เดลต้าเอนโดรท็อกซิน) เกิดผลึกกลือในทางเดินอาหาร ศัตรูพืช กัดกินช้าลง (อดอาหาร) เคลื่อนไหวช้าลง และตาย ตามลำดับ

2 NPV นิวคลีโอโพลิฮีโดร ไวรัส (Nuclear Polyhedrosis Virus, NPV) สร้างผลึกโปรตีนใต้ผิวหนังชั้นในศัตรูพืช ทำให้เคลื่อนไหวช้าลง ผลึกโปรตีนมีการขยายตัว ทำให้เซลล์แตก และตายตามลำดับ

3 MA เชื้อรา เมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เข้าสู่ศัตรูพืชทางผิวหนัง สร้างเอนไซม์ ย่อยสลาย และทำลายเซลล์บางส่วนของศัตรูพืช จากนั้น งอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไป และเพิ่มปริมาณ ทำให้เกิดโรคในศัตรูพืช ส่งผลตาล แมลงที่ตายด้วยเชื้อราเธโรเซียม จะมีลักษณะลำตัวแข็ง มีเชื้อราขึ้นปกคลุมลำตัวภายนอกเป็นสีเขียวตามลำดับ

แมลงจะแสดงอาการภายใน 4-7 วันหนังจากกินไวรัส เข้าไป โดยจะลดการกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลงอาการภายนอกที่เห็นชัดเจนคือ ลำตัวจะมีสีซีดจางลง ผนังลำตัวเป็นมันเยิ้ม บางครั้งเป็นจ้ำสีเหลือง หรือสีขาวขุ่น กระจายไปทั่วตัว ซึ่งเป็นสีของผลึกโปรตีนที่มีจำนวนมากใต้ผนังลำตัว อยู่ติดผนังเซลล์ในที่สุดเซลล์จะแตกและตาย

วิธีการใช้งาน

อัตราการใช้ และวิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น ใบ และราดลงดิน อัตรา 25-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันศัตรูพืช

ฉีดพ่นเมือมีแมลงศัตรูพืช และหนอนเข้าทำลาย ใช้อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

1 ขวด 2,500 บาท (มีส่วนลดให้เมื่อสั่งซื้อพร้อม 4tree) ขนาดบรรจุ 1,000 ml 

4tree นาข้าว

BIO GOLD สูตรนาข้าว (ทนแล้ง)

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ สำหรับต้นข้าวโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติเด่นในการปกป้องโรคของต้นข้าว ที่เกิดจากทางรากและติดเชื้อจากทางใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของต้นข้าวทั้งทางใบและทางรากให้ได้รับอย่างเต็มที่ เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นข้าวทนต่อสภาพแวดล้อม ช่วยให้เมล็ดข้าวน้ำหนักดีเมล็ดเต็ม รวงเหนียวเก็บเกี่ยวได้มากไม่เสียผลผลิตจากการหลุดร่วง

เพิ่มความแข็งแรงของต้นข้าว เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร ของระบบรากช่วยการแตกกอ ในระยะแรกของต้นข้าวได้ดี ทนต่อโรคในนาข้าว ใบเขียว สดทนแล้ง ส่งผลรวงเหนียว เมล็ดข้าวไม่หลุดร่วง เมล็ดข้าวไม่รีบ

ประโยชน์

1 เร่งการเจริญเติบโต กอใหญ่ ใบเขียวเข้ม แข็งแรง

2 เพิ่มจำนวนราก ต้นข้าวกินปุ๋ยดี

3 ข้าวออกสุดรวง เพิ่มปริมาณแป้ง เพิ่มน้ำหนัก เมล็ดใส

4 ป้องกัน และ รักษาโรคพืช เช่น ใบไหม้ ใบจุด ใบขีด เมล็ดด่าง

5 กำจัดไข่แมลง และ ป้องกันแมลงศัตรูข้าว หนอน เพลี้ยทุกชนิด

วิธีการใช้งาน

อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นเมื่อข้าวอายุ 20 และ 30 วัน

1 ขวด 2,500 บาท (มีส่วนลดให้เมื่อสั่งซื้อพร้อม 4tree) ขนาดบรรจุ 1,000 ml 

ข้าวดีด

BIO GOLD สูตรย่อยนา

ขั้นตอนการใช้ Brown

ปล่อยน้ำเข้านา ท่วมพื้นนา ประมาณ 10 cm ไถพรวน 1 รอบ

ฉีดพ่น บราวน์ หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน ไถพลิกหน้าดิน ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 วัน

เข้าสู่ขั้นตอน การทำนาปกติ

ย่อยนา
ประโยชน์

1 ช่วยปรับสภาพดินลดกรดลดด่าง

2 เพิ่มปุ๋ยในดิน (ลดการใช้ปุ๋ยในนาข้าว)

3 ลดการรบกวนวัชพืช

4 ลดปริมาณข้าวดีดข้าวเด้ง

5 ลดการใช้เคมีภัณฑ์ต่างๆ

วิธีการใช้งาน

1.เอาน้ำเข้านา
2.ไถพลิกหน้าดิน ทำเทือก
3.ใส่ บราวน์
100 ซีซี ต่อ 1 ไร่ แบบ ธรรมดา
150ซีซี ต่อ 1 ไร่ แบบเข้มข้น
4.หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน
5.ตีเทือก ทำเลน ชักร่อง
6.หว่านข้าว

สรุป

นอกจากผลิตภัณฑ์ 4tree ที่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชแล้ว (กดเพื่ออ่านรายละเอียด 4tree) การใช้ BIOLOGICAL HORMONE สูตรต่างๆเสริม ก็เป็นอีกทางเลือกที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ เพื่อ เร่งดอก เร่งผล ป้องกันโรคพืช และศัตรูพืชต่างๆ แต่ละสูตรมีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน หากสนใจ แนะนำให้ติดต่อสอบถามวิธีใช้งานก่อนครับ

ติดต่อทางไลน์
ติดต่อทางเฟส
4tre ราคา

4tree 1 ซอง ราคา 600 บาท ใช้ได้ 15-20 ไร่

โปรโมชั่นพิเศษ 

3 ซอง ราคา 1,500 บาท จากปกติราคา 1,800 บาท

1 กล่อง (10ซอง) ลดเหลือ 4,500 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท

ตกเพียงซองละ 450 บาท!! 

ติดต่อทางไลน์
ติดต่อทางเฟส